top of page
  • Facebook
  • Instagram

En Frisk Generation

En Frisk Generation

Att fler, framförallt barn, behöver röra på sig ska inte behöva vara en klassfråga. Därför ställer jag mig bakom den här organisationen som arbetar stenhårt med just detta. Jag har gjort arbete för dem tidigare och nu var de i behov av nya porträttbilder för sin uppdaterade hemsida. Alltid kul med återkommande kunder. Framförallt kunder som samtidigt gör gott för vårt samhälle. 

 Kika in på www.enfriskgeneration.se och se det fantastiska arbetet de gör. 


En Frisk Generation är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation - här kan alla vara med. Vi erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter, två gånger i veckan vid minst 70 tillfällen, under ett skolår.

En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla.


En Frisk Generations familjeprogram riktar sig till barn i lågstadieålder och deras familjer, som bor i de områden där programmet finns. Aktiviteterna är anpassade för barn som är 4-12 år. Områdena väljs ut i samråd med kommunen.

Familjerna erbjuds olika idrotts-och friluftsaktiviteter, måltider med samtalstema och föräldrastödsutbildning. Alla aktiviteter sker lokalt, är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats.

I varje samarbetskommun anordnas årligen ett öppet familjelopp och en föreläsning riktad mot föräldrar med syfte att informera och inspirera till ett mer hälsosamt liv.

En Frisk Generations familjeprogram för en mer jämlik hälsa ska bidra till att deltagarna upplever en meningsfull fritid, får förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkta familjerelationer, ett utvecklat nätverk, ökad social delaktighet och ett tryggare bostadsområde.

Sedan 2015 har ett forskningsteam från Karolinska Institutet löpande utvärderat effekten av programmet. Studierna visar att metoden har stor effekt både på den fysiska och psykiska hälsan.


bottom of page